iSHARE: uniform, simpel en gecontroleerd data delen

Vanaf juni 2016 ontwikkelen publieke en private partijen uit de sector Transport & Logistiek in het project iSHARE gezamenlijk uniforme afspraken voor identificatie, authenticatie en autorisatie. Met dit afsprakenstelsel is het straks mogelijk dat iedereen met iedereen in de logistieke sector op een simpele en gecontroleerde manier data deelt. Ook met tot dusver onbekende partijen. 

iSHARE is een vernieuwend project van het Neutraal Logistiek Informatie Platform (NLIP), hét platform ter bevordering van data delen in de logistiek en onderdeel van het Topsector Logistiek programma. NLIP heeft innovatie experts INNOPAY gevraagd om het proces van ontwikkeling van iSHARE te faciliteren.

NLIP wil met iSHARE belemmeringen om data te delen wegnemen, samenwerken binnen de keten stimuleren en bestaande initiatieven van digitale gegevensuitwisseling opschalen, versnellen en effectief verbinden.

Visual iShare

iSHARE in co-creatie

iSHARE zal in januari 2018 live zijn bij een te vormen kopgroep van logistieke organisaties en hun klanten, en klaar te zijn voor adoptie binnen de sector.

Om tot een praktische oplossing te komen - die voor iedereen en voor elke situatie bruikbaar én toepasbaar is -, is inbreng van organisaties uit de sector zelf cruciaal.

En omdat de logistieke sector divers is en er talloze situaties denkbaar zijn waarbij data gedeeld wordt, vormen de deelnemers aan co-creatie een goede afspiegeling van de sector. Grote en kleinere organisaties, publieke en private partijen, verschillende modaliteiten, leveranciers én vragers van data en hun softwareleveranciers.