iSHARE: uniform, simpel en gecontroleerd data delen

Vanaf juni 2016 ontwikkelen publieke en private partijen uit de sector Transport & Logistiek in het project iSHARE gezamenlijk uniforme afspraken voor identificatie, authenticatie en autorisatie. Met dit afsprakenstelsel is het straks mogelijk dat iedereen met iedereen in de logistieke sector op een simpele en gecontroleerde manier data deelt. Ook met tot dusver onbekende partijen. 

iSHARE is een vernieuwend project van het Neutraal Logistiek Informatie Platform (NLIP), hét platform ter bevordering van data delen in de logistiek en onderdeel van het Topsector Logistiek programma. NLIP heeft innovatie experts Innopay gevraagd om het proces van ontwikkeling van iSHARE te faciliteren.

NLIP wil met iSHARE belemmeringen om data te delen wegnemen, samenwerken binnen de keten stimuleren en bestaande initiatieven van digitale gegevensuitwisseling opschalen, versnellen en effectief verbinden.

Voordelen van iSHARE

Het iSHARE-afsprakenstelsel zorgt ervoor dat eigenaren van data te allen tijde de zekerheid hebben dat hun data alleen wordt ontsloten aan partijen die zij vertrouwen, zij zelf besluiten op welke manier welke data wordt getoond en ze de toegang tot deze data ook weer kunnen dichtzetten.

Omdat het afsprakenstelsel ook vastlegt hoe data eigenaren rechten kunnen delegeren, kunnen partijen straks ook data uitwisselen met partijen die ze nu nog niet kennen.

Met iSHARE zijn organisaties in staat om simpel en gecontroleerd samen te werken. Niet alleen met bestaande business partners, maar ook met nieuwe partners. Daardoor creëren ze grote kansen voor efficiëntieverbetering, tijdswinst en kostenbesparing.

Tegelijkertijd zal intensiever samenwerken in de keten de druk op onze fysieke infrastructuur en milieu verminderen.

Uniform

  • Eén manier van werken en geschikt voor alle modaliteiten, grote en kleine organisaties, publieke en private partijen, vragers en aanbieders van data en hun softwareleveranciers. Daardoor schept iSHARE kansen voor efficiëntieverbeteringen, tijdswinst en kostenbesparing.

Simpel

  • Eenvoudig sector breed data delen.
  • Eenvoudig zakendoen met tot dan toe onbekenden.
  • Zekerheid over de betrouwbaarheid van partijen. 
  • Makkelijk te implementeren ‘bouwsteen’.
  • Aanvullend op bestaande oplossingen.

Gecontroleerd

  • Data eigenaren behouden ten alle tijden de controle. Zij bepalen zelf of en met wie zij welke data delen.
  • Grote betrouwbaarheid van data.

Voorbeelden van hoe iSHARE kan werken in de praktijk

Een kleine greep uit een breed scala aan voorbeelden waarbij iSHARE bijdraagt aan het delen van data met derden:

Met behulp van iSHARE kan een binnenschipper straks op een veilige en gecontroleerde manier locatie-, lading- en reisgegevens delen met bijvoorbeeld een andere schipper, rederij of binnenvaartterminal. Een transporteur checkt of de lading van een klant meekan met een truck van een collega transporteur. Een community systeem kan met behulp van iSHARE identiteiten van andere community systemen vertrouwen. Of een luchtvaartmaatschappij of terminal kan met iSHARE correcties in aangeleverde data real-time laten goedkeuren door een verlader.

Visual iShare

iSHARE in co-creatie

iSHARE zal in januari 2018 live zijn bij een te vormen kopgroep van logistieke organisaties en hun klanten, en klaar te zijn voor adoptie binnen de sector.

Om tot een praktische oplossing te komen - die voor iedereen en voor elke situatie bruikbaar én toepasbaar is -, is inbreng van organisaties uit de sector zelf cruciaal.

En omdat de logistieke sector divers is en er talloze situaties denkbaar zijn waarbij data gedeeld wordt, vormen de deelnemers aan co-creatie een goede afspiegeling van de sector. Grote en kleinere organisaties, publieke en private partijen, verschillende modaliteiten, leveranciers én vragers van data en hun softwareleveranciers.