De voordelen van iSHARE

Het co-gecreëerde iSHARE afsprakenstelsel biedt een uniforme, simpele en gecontroleerde manier om data te delen. Wanneer uw organisatie zich houdt aan de iSHARE afspraken, heeft u geen nieuwe integraties nodig om nieuwe gegevensuitwisselingsrelaties aan te gaan met andere iSHARE aangesloten partijen. Daarnaast kunt u precies bepalen welke partijen onder welke voorwaarden uw data mogen opvragen - en wat deze partijen na ontvangst wel en vooral niet met uw data mogen doen.

Het iSHARE-afsprakenstelsel zorgt ervoor dat eigenaren van data te allen tijde de zekerheid hebben dat hun data alleen wordt ontsloten aan partijen die zij vertrouwen, zij zelf besluiten op welke manier welke data wordt getoond en ze de toegang tot deze data ook weer kunnen dichtzetten.

Omdat het afsprakenstelsel ook vastlegt hoe data eigenaren rechten kunnen delegeren, kunnen partijen straks ook data uitwisselen met partijen die ze nu nog niet kennen.

Met iSHARE zijn organisaties in staat om simpel en gecontroleerd samen te werken. Niet alleen met bestaande business partners, maar ook met nieuwe partners. Daardoor creëren ze grote kansen voor efficiëntieverbetering, tijdswinst en kostenbesparing.

Tegelijkertijd zal intensiever samenwerken in de keten de druk op onze fysieke infrastructuur en milieu verminderen.

Uniform

  • Eén manier van werken en geschikt voor alle modaliteiten, grote en kleine organisaties, publieke en private partijen, vragers en aanbieders van data en hun softwareleveranciers. Daardoor schept iSHARE kansen voor efficiëntieverbeteringen, tijdswinst en kostenbesparing.

Simpel

  • Eenvoudig sector breed data delen.
  • Eenvoudig zakendoen met tot dan toe onbekenden.
  • Zekerheid over de betrouwbaarheid van partijen. 
  • Makkelijk te implementeren ‘bouwsteen’.
  • Aanvullend op bestaande oplossingen.

Gecontroleerd

  • Data eigenaren behouden ten alle tijden de controle. Zij bepalen zelf of en met wie zij welke data delen.
  • Grote betrouwbaarheid van data-uitwisseling.